Làm ngược

Trẻ em học đòi "làm ngược" đi chơi trung thu, giải pháp ở đâu?

Từ lâu, nhiều người đã sống trong nghi ngại về ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 2012. Tuy nhiên, ba quý đầu năm 2012 đã lặng lẽ trôi qua khiến giả thuyết này phần nào lắng xuống. Tuy…

Sự tích Xăng Tăng

NBC

  Chắc hẳn mọi người đều biết vị đại sư nổi tiếng của nước Lạ-Đường Tăng. Vị cao tăng này từng chu du sang tận Tây Trúc để lấy về một bộ kinh gì đó. Theo dân gian đồn đại thì…

Thế lực hot gơn

Trong thời gian làm ở Gúc-gờ, cô Ma-rít-xa cũng chứng tỏ khả năng nhảy múa của mình

Ngày 17/7 vừa qua, hot gơn độ tuổi U40 cô Ma-rít-xa Mây-ờ đã chính thức trở thành tổng giám đốc công ty I-à-hú, một tập đoàn xuyên lục địa trị giá 19 tỉ đô la với nhiều sản phẩm quen…