Chau nhin ai 1

Ngô Bảo Châu trong một lần trở lại trường Trưng Vương dự tiệc, nhưng mắt cũng không quên tìm người nào đó trong đám đông.

Bình Luận

bình luận