Chau nhin ai 2

Ngay cả khi đi hội thảo quốc tế, dường như có một người (Vũ Hà Văn) luôn theo sát Ngô Bảo Châu một cách kín đáo.

Bình Luận

bình luận