Trà chanh cuối tuần

Xe đạp ơi!!!

TLC: Ai oằn tu rai mai bai-xí-cớ ai oằn tu rai mai bai (I want to ride my bicycle I want to ride my bike) PTC: Đó chính là anh Lực Cười hát bài “Đua xe đạp” (Bicycle Race) của…

Ngày ngày anh vẫn tráo bài

Trần Lực Cười (TLC): Ẹp-vờ-ri đây am sắp-phờ-lình (chú thích: “Everyday I’m shuffling” , trích đoạn điệp khúc bài  ”Party Rock Anthem” tức “Rốc quốc ca của Đảng” ) Pé Tin Cute (PTC): Ô hay anh đang kêu ca gì thế?…